Tên miền Godaddy 5.99$ đăng ký được 5 tên miền

Trong đợt khuyến mãi tên miền 2.95$ lần trước ở Godaddy nếu bạn nào không đăng ký kịp thì hãy sử dụng coupon này nhé. Coupon cho phép đăng ký tối đa đến 5 tên miền và mỗi tên miền chỉ 5.99$. 
New Customers get 25% off at GoDaddy.com!
Coupon này rất thích hợp cho các bạn làm affiliateNichie site để kinh doanh trực tuyến. Hạn chế của coupon này là không thanh toán được bằng paypal và mỗi account chỉ dùng được một lần và phải thanh toán cùng một lúc khi đăng ký nhiều domain.

Coupon Tên miền Godaddy 5.99$:
- Mã Coupon: lks599v
- Link Khuyến Mãi: Godaddy.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét