Tổng hợp Godaddy coupon tháng 8/2013

Tổng hợp Godaddy Coupon tháng 8/ 2013:


- Gói Economy hosting Godaddy chỉ 1$/ tháng. 
- Coupon Code: cjc1hfd
- Discount page:Godaddy.com

- Giảm 30% khi đăng ký hoặc gia hạn tên miền. 
- Coupon Code: GDBBKA994
- Discount page:Godaddy.com

- Đăng ký tên miền .COM chỉ 5.99$. Đăng ký được tối đa 5 tên miền. Thanh toán bằng Credit card và phải thanh toán cùng lúc tất cả các tên miền đăng ký.
- Coupon Code: IAP599v
- Discount page: Godaddy.com

- Đăng ký tên miền .COM chỉ 4.95$. 
- Coupon Code: scott495
- Discount page:Godaddy.com

Tổng hợp coupon gia hạn tên miền Godaddy tháng 8/ 2013:


- Coupon Code: gdbba547
- Discount page:Godaddy.com

- Coupon Code: cwm7
- Discount page:Godaddy.com

- Coupon Code: rev7
- Discount page:Godaddy.com

- Coupon Code: gdbba547
- Discount page:Godaddy.com

1 nhận xét: